„A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.“    Matouš 7:24

John Ruskin řekl: „Největší odměnou za lidskou námahu není to, co za ni člověk dostane, ale to, kým se skrze ni stane.“ Říká se, že když Michael Eisner, ředitel společnosti Disney, měl narýsované plány pro stavbu domu, jedna stěna byla tak tenká, že by se málem ohýbala pod svou vlastní tíhou. Dům jednoho softwarového milionáře měl borovicové obložení, které shnilo, ještě než byl dům dokončen. Byli příliš zaneprázdněni na to, aby si toho všimli? Architekti říkají, že pro lidi jsou konstrukční detaily nudné; raději dávají peníze za pompézní věci. Ale jsou to základy, které určují sílu, stabilitu a nakonec hodnotu domu.
Vkládáš všechno své úsilí do údržby image a přitom zanedbáváš základní věci, jako je tvůj postoj, čestnost a Bohem daný záměr? Ježíš řekl: „A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále…(dům)…nepadl, neboť měl základy na skále“ (Matouš 7:24-25). Domy postavené na písku jsou postavené rychle, jsou levné a je snadné je postavit; poskytují přechodné pohodlí a okamžité uspokojení. Stavět na skále je obtížné; zabere to čas, stojí to úsilí, vyžaduje to prozíravost a vytrvalost – ale výsledky stojí za to. Pokud si nejsi jist tím, jaký dům stavíš, všimni si toho, co se stane, když uhodí bouře! Dům postavený na skále vydrží tu stejnou bouři, která srovná se zemí domy, které stojí na písku. Jednoduše řečeno, neexistují žádné zkratky. Charakter je výsledkem přijetí závazku, zásadovosti a budování podle principů Božího Slova. Když tyto věci učiníš základem svého života, pak ustojíš každou bouři.