„Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká .“ Lukáš 6:45

„To bylo jen pár bezvýznamných slov. To je toho!“ Špatně! Naše slova jsou důležitá a mnoho znamenají! „Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká“ (Lukáš 6:45). Tvá slova mají záporný nebo kladný účinek, proto:
1) Zvaž zápory. Slova mohou zranit lidi velmi hluboce. „Někdo tlachá, jako by probodával mečem…“ (Přísloví 12:18). Mohou zlomit lidského ducha, odejmout odvahu žít. „…jazyk…pokřivený rozkládá ducha“ (Přísloví 15:4). Slova řečená lehkomyslně druhému člověku mohou zničit vztah. „Rouhač ústy uvádí druha do zkázy…“ (Přísloví 11:9). Citová a někdy dokonce i fyzická smrt mohou být způsobeny slovy. „V moci jazyka je život i smrt…“ (Přísloví 18:21).
2) Zvaž klady. Tvoje slova mohou zapálit jiskru ve vztahu. „Mírný jazyk je stromem života…“ (Přísloví 15:4). Pravá slova mohou pomoci uzdravit zraněné vztahy. „Pláství medu je řeč vlídná, lahodou duši a uzdravením kostem“ (Přísloví 16:24). Správně zvolená slova nám mohou pomoci porozumět sobě navzájem. „…lahodná řeč přidává znalostí“ (Přísloví 16:21). Slova řečená v pravý čas nás mohou semknout dohromady. „Jako zlatá jablka se stříbrnými ozdobami je vhodně pronesené slovo“ (Přísloví 25:11).
Záleží na tom, co říkáš, proto pozor na ústa!