Překážky

„…odstraňte mému lidu překážky z cesty!“ Izaiáš 57:14

K tomu, abys naplnil Bohem daný záměr ve svém životě, se musíš postavit čelem vadám svého charakteru, vidět je jako překážky a začít je odstraňovat. Zde je šest nejobvyklejších vad:
1) Pýcha. Duchovní pýcha, společenská pýcha – Bůh nenávidí všechny formy pýchy. Jeho Slovo

Uvolni se!

„…já nemám za to, že jsem již u cíle…zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou.“    Filipským 3:13

Jednoho dne přišel jeden chlapec domů a měl všechno oblečení od bláta, takže ho maminka poslala do sklepa, aby to oblečení dal do pračky. Později, když jí připadalo, že

Když ti Bůh dá vizi (2)

„A tak jsem se…nemohl postavit proti nebeskému vidění.“ Skutky 26:19

Když ti Bůh dá vizi:
1) Vyruší tě to. Někdy Bůh mluví hlasem, který nemůžeš přeslechnout. Jindy tě Bůh nechá, tak jako Jonáše, dostat se až na dno, aby získal tvou pozornost. Ať tak nebo tak, věci se nebudou dít správně, dokud

Když ti Bůh dá vizi (1)

„A tak jsem se…nemohl postavit proti nebeskému vidění.“ Skutky 26:19

Pavel měl „nebeské vidění“. Ale existují takoví, kteří „…prorokují, obluzují vás přeludy, ohlašují vám vidění svých srdcí, a ne to, co vyšlo z úst Hospodinových“ (Jeremiáš 23:16). Takže si musíš být jist, že funguješ podle Božího plánu, ne podle svého vlastního nebo podle

Nauč se vážit si druhých

„Miluj svého bližního…“ Marek 12:31

Jsou dvě věci, které bychom nikdy neměli dělat: Za prvé, očekávat, že se budeme zcela cítit doma na tomto světě, protože „My…máme občanství v nebesích…“ (Filipským 3:20). A za druhé, neměli bychom se stát natolik zaměřenými na nebe, že bychom byli naprosto neužiteční zde na zemi. Principy soli