„…kdo smí pobývat v tvém stanu…ten kdo jedná spravedlivě…“     Žalm 15:1-2

Charles Swindoll píše: „V zákulisí…může být život…fasádou, kterou drží pohromadě levný materiál. Šalomoun byl muž, kterého Bůh zahrnul moudrostí, úspěchem a bohatstvím… Ale dopustil, aby se do jeho vztahu s Bohem vloudil přestupek… Někteří říkají, že úspěch může člověka zničit. Já říkám, že odhaluje, kým byl po celou dobu. Úspěch neničí charakter, pouze ho ukazuje. Během Šalomounovy vlády narůstalo bohatství Izraele. David vybojoval mír agresivním vojenským tažením a okolní království měla Izrael ve velké úctě… Hrozba pro Šalomounovo království přišla zevnitř. Šalomoun, stejně jako jeho otec David, měl mnoho manželek. Ty ho svedly k modlářství, a když se Rechabeám stal králem, Izrael byl rozdělen. Ten muž na veřejnosti vypadal jako ryzí…ale v zákulisí napodoboval svého otce a dědečka (viz 2. Paralipomenon 11:18-23). Dbal o dobrý dojem na veřejnosti, zatímco předával temné dědictví svým synům…vylepšoval svou image tím, že dával najevo hledání duchovní rady, ale potom ji odmítnul a přijal radu svých druhů… Když byl královský majetek odcizen Egypťany, Rechabeám nahradil zlaté štíty bronzovými, naleštěnými tak, že zářily jako zlaté, ale v porovnání se zlatými byly bezcenné (viz 2.Paralipomenon 12:9-10)…náhražka třetí třídy po prvotřídní hrubé chybě… ,Člověk plodí osobu podobnou sám sobě‘ – tělesný chtíč plodí děti, které mají chtíč ve svých srdcích. Během generace nebo dvou semeno kompromisu narostlo do vzpoury v plné síle. Davidův kompromis oslabil Šalomouna a Šalomounův měl vliv na Rechabeáma. Nakonec hřích, který maminka milovala a tatínek dovolil, dostal do nesnází syna. Oklamal jsi sám sebe tím, že sis myslel, že můžeš zvládnout následky hříchu? Nebo jsi zvážil účinek na lidi, na které máš vliv? Kdyby kamery filmovaly každý aspekt tvého života, co bys viděl?“