„Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ Filipským 4:13

Když David poprvé přišel do Saulova paláce, byl prostým, neznámým pastýřem. Ale měl zajímavý životopis! Bůh v podstatě řekl: „Viděl jsem tě zabít medvěda a lva; díval jsem se, když jsi to nevěděl.“ Šalomoun napsal: „Dar otvírá člověku dveře…“ (Přísloví 18:16). Davidův dar byl možná pouhý zásah prakem, ale otevřel mu dveře jako budoucímu izraelskému králi.Takže i když to, co máš, nevypadá, jako že je toho moc, dej to Bohu a sleduj, co On s tím může udělat. Řekneš: „Ale já nejsem patřičně vzdělaný.“ Jediné, co Bůh vyžaduje je, abys přišel, řekl „ano“ a dal sebe k dispozici. Když dáš Bohu to, co máš, On ti dá to, co má On; díky tomu budou tvé vyhlídky nezničitelné. „Ale já nemám ty správné předpoklady,“ řekneš. No a co má být?
Benjamin Franklin měl méně než dva roky oficiálního vzdělání, ale ve 25 letech založil první americkou knihovnu, ve 31 letech založil první požární sbor, ve 36 letech zkonstruoval kamna, která se dodnes používají, ve 40 letech objevil využití elektrického proudu, ve 45 letech založil první národní univerzitu a v 79 letech vynalezl brýle. Byl ekonom, filozof, diplomat, vynálezce, učitel, vydavatel a jazykovědec, který mluvil a psal pěti jazyky. Je téměř jisté, že ty už máš více vzdělání než měl on ve tvém věku. Přidej k tomu tato dvě zaslíbení: „Pán při mně stojí,“ (Židům 13:6) a „všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu“. Pak máš všechno, čeho je zapotřebí!