„…toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství.“ Žalm 32:10

Ta nejdůležitější věc, kterou si denně volíš, je tvůj postoj:
1) Zvol si nejdříve postoj vděčnosti. „Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás“ (1. Tesalonickým 5:18). Pavel byl ve vězení, když psal tato slova, takže jeho postoj nebyl založen na okolnostech; to si zvolil.
2) Zvol si postoj důvěry. „…toho však, kdo doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství.“ Odkud pochází taková důvěra? Syť se denně Božím Slovem! Nehemiášovi stavitelé zdí byli obklopeni nepřáteli, ale „…uspořádali velmi radostnou slavnost, protože porozuměli slovům, která jim byla zvěstována“ (Nehemiáš 8:12). Boží Slovo ti dává jistotu! Satan se nebojí tvého hříchu; ví, že Bůh může odpustit. Nebojí se tvé deprese; ví, že Bůh ji může zahnat pryč. Nebojí se tvé nouze; ví, že Bůh může zaopatřit. Bojí se toho, že objevíš Boží Slovo, protože když si Božího Slova nevšímáš, je to nejúčinnější zbraň, kterou proti tobě může použít.
3) A nakonec si zvol postoj lásky. „To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná. To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem…“ (Jan 15:11-12). Láska říká: „Přijímám tě takového, jaký jsi, budu se o tebe starat, když tě něco bude bolet; toužím po tom, co je pro tebe nejlepší a vymažu všechny urážky.“ Odmítá hledat únikové cesty a rozhodne se prorazit cestu skrze obtížné věci. Je nezlomná. Zatímco svět kolem dává protichůdné rady, láska stojí pevně.