„ …ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí…“ Skutky 1:8

Když Ray a Dorothy Bukerovi jeli do Barmy v roce 1926, byli tam už jiní misionáři. Ti misionáři založili svůj vlastní bankovní systém a rutinu odpoledních čajů, která byla doplněna vyučenými sluhy, a nic z toho nezapadalo do Bukerova konceptu kázání evangelia. Buker jako bývalý olympionik, zvyklý na tvrdou práci, chtěl jet někam, kam by jiní nejeli, a to ho přivedlo do severní Číny. Když se jeho manželka nervově zhroutila a pomoc nebyla k dispozici, Buker se modlil, četl jí a pečoval o ni, dokud se opět neuzdravila. Během druhé světové války utekl z japonské armády, aby si zachránil život, a když zemřel v 92 letech, zanechal dědictví spočívající v duších získaných pro Krista. Odkud bral Buker svou statečnost a houževnatost? Ježíš řekl: „…ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky…až na sám konec země“(Skutky 1:8).
Bůh nikdy nezamýšlel, že budeme fungovat na základě systému světa, protože Jeho Duch nám dává moc dělat pět věcí:
1) Je nám dána moc si vybrat tak, že člověk je „…v nitru pevný, nic ho nenutí, má v moci svou vlastní vůli a pevně se rozhodl…“ (1. Korintským 7:37).
2) Máme moc vytrvat. Zvládnout zkoušky se šarmem dokazuje, že „…tato nesmírná moc je Boží a není z nás“ (2. Korintským 4:7).
3) Je nám dána moc zvítězit: „I my jsme s ním slabí, ale pro vás budeme společně s ním žít z moci Boží“ (2. Korintským 13:4).
4) Je nám dána moc sloužit. „…mě Bůh obdaroval svou milostí a působí ve mně svou mocí“ (Efezským 3:7).
5) Máme moc svědčit: „Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci“ (1. Korintským 4:20). Máš tu moc, proto ji používej!