Manželská práva (6)

„Užívej života se ženou, kterou sis zamiloval…“ Kazatel 9:9

Muži a ženy často mluví odlišným jazykem. Muži mají sklon být více tělesní, zatímco ženy mají sklon se spíše vyjadřovat slovně. Někdy může manželčin smysl pro detail přivést jejího manžela k pocitu, že se zblázní. A když si nerozumíte navzájem, můžete se cítit jako

Manželská práva (5)

„Užívej života se ženou, kterou sis zamiloval…“ Kazatel 9:9

Řekneš: „Moje manželka je hrozná hospodyně. Co mám dělat?“ I když práce v domácnosti je historicky považována za ženskou zodpovědnost, dnešní role se změnily. Finanční okolnosti vyžadují, abyste oba pracovali mimo domov. V mnoha případech manžel pomáhá s prací v domácnosti. Nejde o to,

Manželská práva (4)

„Užívej života se ženou, kterou sis zamiloval…“ Kazatel 9:9

Když tvůj partner ztratí zaměstnání a ty najednou procházíš obdobím finanční nejistoty, zde jsou tři věci, které potřebuješ mít na paměti:
1) Pamatuj, že je to jen období. Je důležité střežit svůj postoj, zatímco čekáš, až se věci obrátí. Pokud tvůj partner není

Manželská práva (3)

„Užívej života se ženou, kterou sis zamiloval…“ Kazatel 9:9

Po smrti dítěte, které David zplodil s Bat-šebou, čteme: „A David vstal ze země, umyl se, pomazal se, převlékl si oděv, vešel do Hospodinova domu a klaněl se. Pak vstoupil do svého domu a požádal, aby mu předložili chléb, a jedl“ (2. Samuelova 12:20).

Manželská práva (2)

„Užívej života se ženou, kterou sis zamiloval…“ Kazatel 9:9

Když ve svém zábavném pořadu Jerry Seinfeld diskutoval se svým kamarádem o manželství, zeptal se ho, proč není ženatý: „Žádný zdravý člověk by nechtěl zažít takové zanedbávání, kterého by se mu ode mě dostalo.“
Přiznejme si to, dokonce i ta nejlepší manželství jsou