„Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji.“ Jan 5:17

Jeden obchodník zastavil, aby navštívil klienta, a byl udiven, když viděl psa, jak vyprazdňuje odpadkové koše. „To je součást mé práce!“ řekl pes vesele. „Ví tvůj šéf, jaké má štěstí, že má mluvícího psa?“ zeptal se obchodník. „Ne,“ odpověděl pes, „a neříkejte mu to – nebo můj další úkol bude zvedat telefony!“
Bible říká: „Není pro člověka dobré jíst a pít a při svém pachtění se aspoň pomět?“ (Kazatel 2:24).
Max Lucado píše: „Před tím, než dal Bůh Adamovi manželku nebo dítě…dal mu práci v zahradě: ,…aby ji obdělával a střežil‘ (1. Mojžíšova 2:15). Bůh považuje práci hodnou svého vlastního přikázání vyrytého do desek: ,Šest dní budeš pracovat, ale sedmého dne odpočineš‘ (2. Mojžíšova 34:21). Ale důraz na den odpočinku může způsobit, že mineme přikázání k práci… Bohu na tvé práci záleží…a firmy…města potřebují instalatéry. Národy potřebují vojáky. Semafory se porouchávají. Kosti se lámou…někdo musí vychovávat děti, zvedat ukazovák a zvládat děti, které jsou agresivní! Ať už začínáš pracovat, nebo si zavazuješ boty a odcházíš…napodobuješ Boha… Ježíš řekl: ,Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji‘ (Jan 5:17). Tvá kariéra spotřebuje polovinu tvého života. Neměla by napomoci šířit zprávu o Bohu? Nepatří Mu také alespoň 40 – 60 hodin? Bible nikde nepovyšuje workoholismus na analgetikum, ale Bůh povolává fyzicky schopné obdělávat zahradu, kterou On dává… Proto využij své jedinečnosti (to, co děláš) k tomu, abys ukázal, jak je Bůh důležitý (důvod, proč to děláš), každý den svého života (tam, kde to děláš).“