„Užívej života se ženou, kterou sis zamiloval…“ Kazatel 9:9

Řekneš: „Moje manželka je hrozná hospodyně. Co mám dělat?“ I když práce v domácnosti je historicky považována za ženskou zodpovědnost, dnešní role se změnily. Finanční okolnosti vyžadují, abyste oba pracovali mimo domov. V mnoha případech manžel pomáhá s prací v domácnosti. Nejde o to, zda je to tak správné nebo ne; je důležité dávat pozor na to, abyste byli v harmonii, co se týče očekávání. Když očekáváš nějakou věc a tvůj partner nějakou jinou, pak je před vámi problém! Proto je zde několik návrhů, které ti mohou pomoci:
1) Zvol si správný čas. Nediskutujte o obtížných tématech, pokud jste rozčílení, počkejte, až se oba budete cítit lépe. Bible říká: „…každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu“ (Jakub 1:19). Když jsou emoce vypjaté, místo toho, abyste řešili problémy, věci ještě zhoršujete.
2) Pokuste se o kompromis. Hledejte společnou půdu. Uvědom si, že to, co je důležité pro tebe, nemusí být důležité pro tvého partnera. Možná to ani pro tebe nebylo důležité dříve, proto to pusť.
3) Naučte se vyjednávat, nebo budete vždycky znechucení. Usilujte o takové řešení, abyste byli oba spokojeni. Možná to bude znamenat umývání nádobí nebo pomoc s ukládáním dětí do postele, abyste měli více společného času. To vyžaduje dávání na obou stranách.
4) Modlete se spolu a za sebe navzájem. Naprostá většina dnešních manželských párů to nedělá, ale je to ta nejdůležitější věc, kterou můžete dělat, protože Ježíš řekl: „…shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní“ (Matouš 18:19).