„Užívej života se ženou, kterou sis zamiloval…“ Kazatel 9:9

Muži a ženy často mluví odlišným jazykem. Muži mají sklon být více tělesní, zatímco ženy mají sklon se spíše vyjadřovat slovně. Někdy může manželčin smysl pro detail přivést jejího manžela k pocitu, že se zblázní. A když si nerozumíte navzájem, můžete se cítit jako pod babylónskou věží. To je místo ve Starém Zákoně, kde se rodiny rozdělily, protože nerozuměly jazyku toho druhého, jakýkoliv postup kupředu se zastavil a zavládl zmatek. Než se to stane, zde je několik základních věcí, které potřebujete vnést do své každodenní komunikace:
1) Požádej svého partnera, aby ti vysvětloval, proč dělá to, co dělá, a potvrď mu zpětně to, co on řekl. Všimni si partnerových metod komunikace a pokus se mu vysvětlit svoje. V mnoha případech budeš překvapen, ne-li šokován. Možná říkáš jednu věc, zatímco tvůj partner slyší něco zcela jiného.
2) Muži mají sklon vyhýbat se konfrontaci, takže zatlačování do kouta a vyslýchání může přinést opačný výsledek, než bys chtěla. Šalomoun řekl: „Lépe je bydlet na střeše v koutku než se svárlivou ženou ve společném domě“ (Přísloví 25:24). Tvým cílem je získat zpět svého partnera, ne začít hádku.
3) Bible říká: „(Bůh) dává život mrtvým a povolává v bytí to, co není“ (Římanům 4:17). Lásku, kterou jsi chtěl projevit svému partnerovi, až se změní, projevuj již nyní, buď trpělivý a dívej se, jak se věci mění. Milost může proměnit tvou babylónskou věž v domov, kde je láska a jednota. Popros Boha, On ti ukáže, jak to udělat!