„Užívej života se ženou, kterou sis zamiloval…“ Kazatel 9:9

Co když jsi svobodný, hledáš partnera a ještě jsi ho nenašel? Bůh stvořil Evu specificky pro Adama. „A…přivedl ji k němu. Člověk zvolal: ,Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla!‘“ (1. Mojžíšova 2:22-23). Když tě Bůh přivede k té správné osobě, dojde k duchovnímu a citovému „tmelení“. Když se budete pokoušet jít před Ním, skončíte se zklamáním a vzájemným obviňováním.
Peter de Vries to vysvětluje takto: „Potíž s manželstvím spočívá v tom, že se zamilujeme do osobnosti, ale musíme žít s povahou.“ Proto čekej na Boha! Když se Bůh podíval na druhý konec věčnosti, uviděl tě. Dal ti určité vlastnosti a schopnosti, které tě činí jedinečným. On přesně věděl, komu budeš potřebovat pomoci naplnit záměry a vedle koho budeš moci rozvíjet dary, které ti On dal. Dokud se to nestane, pamatuj, že On je tvůj duchovní partner! On se o tebe staral po celou dobu: chránil tě, zaopatřoval tě a vedl tvé kroky, že? Proto buď opatrný, jak se k Němu chováš. Pokud nedokážeš dodržet svůj slib vůči Pánu, je nejisté, zda to dokážeš vůči někomu jinému.
Pavel oslovoval ty, kteří jsou svobodní, a napsal: „Nikdo ať neopouští postavení, v němž ho Bůh povolal… Netrap se tím…raději toho použij“ (1. Korintským 7:20-21). Přestaň zápasit se svou samotou a využij tento čas k budování svého vztahu s Bohem. Nikdy nezapomeň na fakt, že jedno z nejúžasnějších navštívení Ducha Svatého se stalo svobodné dívce Marii z malého městečka. A to dokazuje, že když důvěřuješ Božímu načasování, On vždycky pošle to nejlepší!