„Lenoch jen touží a ničeho nedosáhne, kdežto pilní se nasytí tukem.“ Přísloví 13:4

Než bylo Romaně Bañuelos 18 let, opustil ji manžel a zůstala sama na výchovu dvou dětí. Žila v Mexiku, v chudobě, neměla žádnou profesi a neuměla mluvit anglicky. Ale to ji nezastavilo. Měla jeden sen, kterého se odmítla vzdát. Pouze s několika dolary v kapse mířila do Los Angeles, kde použila svých posledních sedm dolarů na taxi, aby se dostala do domu svého vzdáleného příbuzného. Romana odmítala žít z dobročinnosti druhých. Okamžitě našla práci, myla nádobí, potom našla druhou práci, pekla tortily od půlnoci do 6 hodin ráno. Z těchto dvou zaměstnání byla schopna ušetřit 500 dolarů, které investovala do svého vlastního stroje na výrobu tortil. Postupem doby a díky pilné práci a studiu se stala vlastnicí podniku „Ramona‘s Mexican Food Products“, největšího mexického potravinářského podniku na světě. A to není všechno. Byla vybrána prezidentem Nixonem za první ženu ve funkci pokladníka Spojených států. Romana Bañuelos dokázala svým příkladem to, co prezident Eisenhower musel říci o snech a kázni, které posunují dopředu naši budoucnost: „Uspějeme pouze tehdy, když rozpoznáme v životě nebo ve válce nebo v čemkoliv jiném jeden prvořadý cíl a přizpůsobíme všechny ostatní úvahy tomuto jednomu cíli.“ Ať už obracíš hamburgery nebo děláš termínové obchody na finačních trzích, pamatuj na tato slova: „Lenoch jen touží a ničeho nedosáhne, kdežto pilní se nasytí tukem“ (Přísloví 13:4).
Bůh přidá své požehnání k tvému nejlepšímu úsilí, proto dnes dělej všechno, co děláš, na sto procent!