„…Šamgar… Pobil Pelištejce, šest set mužů, bodcem na pohánění dobytka.“
Soudců 3:31

Šamgar žil v nebezpečných časech. Filištínské gangy se potloukaly venkovem a olupovaly lidi: „Ve dnech Šamgara…kdo se vydávali na cesty, vydávali se po stezkách křivolakých“ (Soudců 5:6). Šamgarovou jedinou zbraní byl bodec na pohánění dobytka, dlouhá dřevěná hůl s ocelovou špicí, která se používala na postrkování skotu. Ale až když byl napaden, objevil plné využití tohoto nástroje. Pochop toto: Bůh ti dal „bodec na pohánění dobytka“, je to něco, co můžeš použít k vítězství v situaci, které čelíš. Když Ho hledáš, On ti ukáže, co to je. Stejně tak jako s tím malým chlapcem s pěti chleby a dvěma rybami, Bůh vezme něco malého, požehná to a potom rozmnoží, aby byli požehnáni druzí.
Bible říká, že máme „být naléhaví v příhodném i nepříhodném období“ (2. Timoteovi 4:2, přel. z angl.). Řecké slovo pro „být naléhavý“ by mohlo být přeloženo jako „být připraven“. Řecké slovo pro „období“ znamená „příležitost“. Potřebuješ se připravovat nyní, když to vypadá, že se nic neděje, protože období se změní a najednou se objeví příležitost jednat. Až se to stane, musíš být připraven. V životě k tobě příležitosti buď přicházejí, nebo tě míjejí. Když byl Dr. Martin Luther King mladší na koleji, profesor mu řekl, že pokud bude používat tak vznešených slov, nikdy z něj nebude příliš úspěšný mluvčí pro veřejnost. Asi si říkáš, co si ten profesor myslel, když poslouchal projev Dr. Kinga „Mám sen“ a sledoval ho, když pokračoval v boji za prosazování lidských práv.
Co je tvým bodcem na pohánění dobytka? Používej ho a Bůh to požehná!