„Snášejte se navzájem a odpouštějte si…“ Koloským 3:13

C. S. Lewis řekl: „Všichni si myslí, že odpuštění je dobrý nápad, dokud se neobjeví něco, co mají odpustit.“ Spisovatel Mac Anderson píše: „Několikrát v životě se mi stala křivda. Mojí první reakcí…byla zlost a vztek. Cítil jsem, že můj žaludek se zasukoval, moje chuť k jídlu zmizela a radost se vytratila z mého života… Jako kdybych hrál první polovinu košíkové v ocelových botách a pak mi v šatně trenér řekl: ,Vyzkoušej tyto nové sportovní boty značky Nike v druhé polovině hry.‘ Vynásob ten pocit deseti a pochopíš, jaké to je odložit citovou přítěž skrze moc odpuštění.“
Ježíš odhalil mýtus, který říkal, že láska je založena na pocitech. Je to skutek tvé vůle, a pokud miluješ Boha, budeš dodržovat Jeho přikázání. Je to tak jednoduché. Pokud zápasíš o odpuštění vůči někomu, kdo ti ublížil, zde je několik biblických vodítek, která ti mohou pomoci:
1) Neusiluj o odplatu. Místo toho „Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem“ (Římanům 12:21). Bůh řekl: „Mně patří pomsta, já odplatím…“ (Římanům 12:19).
2) Nespěchej se soudem. Není to vždycky snadné, když jsi ty ta zraněná strana, ale nejvyšší soudce řekl: „Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni…“ (Matouš 7:2).
3) Dávej věci do pořádku. Ježíš řekl: „…jdi se nejprve smířit se svým bratrem…“ (Matouš 5:24). Nečekej na toho druhého, až udělá první krok; udělej ho ty. Pavel říká: „Usilujte o pokoj se všemi…“ (Židům 12:14).
4) Modli se za provinilce. O co více je ti proti srsti „modlit se za ty, kteří ti ubližují“ (viz Lukáš 6:28), o to více ti Bůh dává milost odpustit a vidět druhého Jeho očima.