„…hřích, který se nás tak snadno přichytí…“ Židům 12:1

Achilles, řecký hrdina z Trójské války, byl nezranitelný až na jednu výjimku, a tou byla jeho pata. Kdybys ho do ní střelil, šel by k zemi. A víš co? On zemřel kvůli šípů střelenému do jeho paty! My všichni máme svou Achillovu patu – „hřích, který se nás tak snadno přichytí“. Zde slepota, lhostejnost a zapírání vedou k selhání. Tak jak překonáme svou Achillovu patu? Spisovatel John Piper nabízí řešení:
1) Vyhýbej se pohledům a situacím, které probouzejí nečisté touhy. Předcházej tomu, co posiluje tvou touhu hřešit.
2) Řekni „ne“ každé smilné myšlence během pěti vteřin. Během prvních dvou vteřin zakřič: „Ne, odejdi z mé hlavy!“ Během dalších dvou zakřič: „Bože, v Ježíšově jménu mi pomoz. Zachraň mě teď. Jsem tvůj.“ Řekni to nahlas. Puritánský spisovatel John Owen řekl: „Zabij hřích, nebo on zabije tebe.“
3) Energicky nasměruj svou mysl na Krista. Napadni hřích Kristovými zaslíbeními.
4) Drž si pevně ve své mysli Kristova zaslíbení a radost z Něj. Jak dlouho? Tak dlouho, dokud to nevytlačí všechny ostatní představy ven. Drž se toho. Nepusť to. Drž se toho, dokud nezvítězíš!
5) Těš se z hodnotnějšího uspokojení, především z radosti v Kristu. Pokud máš Ježíše rád pouze trochu, pak konkurenční potěšení zvítězí.
6) Pusť se do užitečné aktivity, daleko od lenošení a jiného napadnutelného chování. Buď hodně aktivní v Božím díle (viz 1. Korintským 15:58). Nahraď hříšné touhy nadšením pro dobré skutky.
Když se budeš ode dneška řídit těmito radami, přesuneš se od zranitelnosti k vítězství tím, že budeš čerpat z moci Ducha Svatého v tobě (viz Galatským 5:25).