„…kalich mi po okraj plníš.“ Žalm 23:5

Pavel píše: „Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit“ (Efezským 3:20). Náš Bůh je Bohem hojnosti! V Písmu je přetékající pohár mocným symbolem. Dokud byl tvůj pohár plný, byl jsi vítán. Ale když byl ponechán prázdný, hostitel naznačoval, že je čas jít. Pokud se skutečně radoval z tvé společnosti, stále naplňoval pohár, až přetékal přes okraj a na stůl. Přetéká dnes tvůj pohár? To znamená, že jsi vítán u Božího stolu, tvé sedadlo je jisté, nikdo ti nemůže vzít tvé místo a tvoje potřeby budou hojně naplněny.
F. B. Meyer napsal: „Ať je jakékoliv požehnání ve tvém poháru, určitě bude přetékat. U Boha je tele vždycky tučné tele, roucho je vždycky to nejlepší roucho, radost je nevýslovná, pokoj přesahuje chápání. Boží způsob je vždycky charakteristický nesmírnou štědrostí.“ Takže ta poslední věc na zemi, kvůli které bychom se měli trápit, je, jak vyjdeme s penězi do konce měsíce. Náš pohár přetéká.
Vezmi si milost, například: „A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost“ (Římanům 5:20). Mít hojnost, to je mít nadbytek! Ten pohár, který dává Bůh, přetéká milosrdenstvím. Máš obavu, že vyschne? Že záruka projde expirací? Že tvé chyby jsou příliš velké? V žádném případě! Než se Pavel stal křesťanem, pronásledoval, věznil a zabíjel křesťany. Ale napsal: „A milost našeho Pána se nadmíru rozhojnila…“ (1. Timoteovi 1:14). Cokoliv dnes potřebuješ, Bůh to má – v hojnosti. Proto požádej a věř, že ti to dá!