„Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití.“ Žalm 23:6

Podívejme se na tento verš po částech: „Ano, dobrota a milosrdenství…“ Lidé tě možná zklamou, ale Boží dobrota a milosrdenství jsou jisté věci! „U něho není proměny, ani střídání světla a stínu“ (Jakub 1:17). Naše oddanost Bohu může ochabovat, ale Jeho oddanost vůči nám nikdy neochabne: „Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný…“ (2. Timoteovi 2:13). David neřekl: „Možná, snad, doufám, mám tušení…“ Ne, řekl to „jistě“, a to je zaslíbení, na kterém můžeš stát.
„…provázet mě budou…“ To zní jako další slib, který Bůh dal svému lidu: „A spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha“ (5. Mojžíšova 28:2). Všimni si těch slov: „…provázet…všemi dny mého žití“. Nemůžeš před nimi utéct! Boží dobrota a milosrdenství následovaly Jonáše na dno moře, Daniela do lví jámy a Jana do exilu, kde mu otevřely nebe. Zastav se a podívej se zpět. Zamysli se nad všemi průšvihy, kterými tě Bůh pronesl, zmatky, které ti pomohl dát do pořádku, dveřmi, které otevřel, a co vidíš? Požehnání, která si nezasloužíš, nemohou uniknout, a jsou nová každé ráno. S Bohem je to jistá věc!
„…všemi dny mého žití.“ Zamysli se nad dny před sebou, co vidíš? Dny doma, kdy buduješ rodinu? Dny v neperspektivní práci, kdy zápasíš o cestu dopředu? Dny osamění a špatného zdraví? Dny, kdy pečuješ o milovanou nemocnou osobu? Dny, kdy bojuješ se zklamáním a depresí? „Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití.“ Dobrota, která zaopatřuje, a milosrdenství, které odpouští; nikdy neprožiješ den bez nich!