„Nedejte se vést láskou k penězům…“ Židům 13:5

Mnozí z nás si myslí, že cílem práce je shromáždit dostatek peněz, abychom mohli přestat pracovat. Ne, pokud tě práce nenaplňuje, posléze k ní budeš mít odpor. A funguje to tak, ať vyděláváš hodně nebo málo. Peníze nejsou něco, co stojí za to, abys tomu obětoval život.
John Ortberg píše: „Mám kamaráda. Je to podnikatel. Je mu teď kolem sedmdesáti. Kdysi jsem chodil do stejného sboru, kde jednou měl ohromující kázání. Následně pár let poté jsme si povídali a on mi řekl: ,Víš, když jsem byl mladý, vždycky jsem cítil, že bych měl jít do pastorační služby.‘ Zeptal jsem se ho: ,Proč jsi to neudělal?‘ No, když na to přišlo, bylo to kvůli penězům. Dařilo se mu ve světě podnikání, proto se neřídil tím, k čemu ho Bůh v životě volal. Nyní byl finančně v bezpečí – ale utekl mu celý ten čas. Byly to pouze peníze!
My všichni se kvůli nim zamotáváme do uzlů, nespíme a přemýšlíme o nich, máme strach, úzkosti, plánujeme, obchodujeme se svou poctivostí, abychom dostali trochu víc…a trápíme se tím, že někdo jiný to možná dostane. Jsou to jen peníze! To nikdy není důvod nenásledovat Krista! Nikdy to není důvod neudělat to, k čemu tě povolal.“