Jak se připravit (2)

„I vzal si Bóaz Rút a stala se jeho ženou.“ Rút 4:13

Aby Noemi připravila Rút na setkání s Bóazem, naučila ji dva důležité principy týkající se úspěchu v životě:
1) Musíš mít ten správný postoj. Noemi řekla Rút: „…potři se mastí…“ (Rút 3:3). V biblických časech se lidé pomazávali kvůli tomu,

Jak se připravit (1)

„I vzal si Bóaz Rút a stala se jeho ženou.“ Rút 4:13

Podívej se na pokyny, které Noemi dala Rút ohledně blížícího se setkání s Bóazem, jejím budoucím manželem, a uvidíš, že existuje určitý postup, který souvisí s chozením s Bohem. Když ho jednou pochopíš, pak věci, na které jsi čekal, se začnou

Sladění rodinného života a kariéry

„Má dobře vést svou rodinu…“ 1. Timoteovi 3:4

Sladění rodinného života a kariéry vyžaduje náročné, nesobecké volby. Když budeš volit dobře, ohlédneš se zpět s radostí, ne s lítostí. John Ortberg píše: „Můj kamarád je profesionální hudebník. Po mnoho let vydělával peníze tak, že cestoval a hrál. Byl stále úspěšnější. Před třemi lety

Používej svůj dar (2)

„Každému je dán zvláštní projev Ducha…“ 1. Korintským 12:7

Jedním z největších přínosů nalezení a naplnění tvého životního poslání je vyřešení otázky podstaty skutečného úspěchu. Mnozí z nás věří mylné definici. Uvěřili jsme myšlence, že úspěch je měřen tím, jak dobře něco děláme – ve srovnání s tím, jak dobře to dělají druzí.

Používej svůj dar (1)

„Máme rozličné dary… Kdo má dar…ať ho užívá v souhlase s vírou.“ Římanům 12:6

Bible říká: „Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má dar …ať ho užívá v souhlase s vírou“ (Římanům 12:6). Bůh ti dal milost dělat určité věci dobře. To neznamená, že dveře se automaticky