„I vzal si Bóaz Rút a stala se jeho ženou.“ Rút 4:13

Všimni si dalších dvou věcí, které Noemi naučila Rút při přípravě na setkání s Bóazem:
1) Ujisti se, že jsi na správném místě. Noemi řekla Rút: „…sejdi na humno…“ (Rút 3:3). Proč? Protože tam byl Bóaz! K tomu, abys mohl přijmout to, co Bůh pro tebe má, musíš být duchovně na tom správném místě. Satan ti bude říkat, že jsi bezcenný. Bude se tě pokoušet přesvědčovat o tom, abys zůstal tam, kde jsi, a naslouchal těm, kteří ti brání v tom, abys byl na místě, kde tě Bůh chce mít. Bude se snažit, aby ses cítil na nesprávném místě, i když jsi na tom správném. Nevěř jeho lžím; když tě Bůh povolá, vybaví tě, zmocní tě a použije si tě ke své slávě.
2) Pochop důležitost načasování. „Nedej se však tomu muži poznat, dokud…“ (Rút 3:3). Rút čekala dlouho na tento okamžik, nyní se musela naučit být potichu, protože člověk, skrze kterého ji Bůh plánoval požehnat, spal. Je těžké být kvůli něčemu celý nedočkavý, když nikdo jiný tím není nadšený; přirozeně chceš, aby ostatní byli nadšení také. Ale někdy Bůh říká: „Počkej!“ Přestaň se snažit o to, aby se věci staly dříve, než je ten správný čas! Nesnaž se prosazovat je sám. „Vidění už ukazuje k určitému času…prodlévá-li, vyčkej, neboť přijde zcela jistě, zadržet se nedá“ (Abakuk 2:3). Bůh možná neodpoví tehdy, když si myslíš, že by měl, ale Jeho načasování je dokonalé. Má požehnání, na nichž je napsané tvoje jméno, a nezáleží na tom, kolik ostatních lidí je chce. Až přijde ten správný čas, Bůh je dá tobě.