„Jsme spolupracovníci na Božím díle…“ 1. Korintským 3:9

Poradce pro růst církve Jim Wideman zdůrazňuje některé věci, které můžeš udělat, abys pomohl těm, kdo hledají směr:

1) Postav na první místo jejich cíle a potřeby. Jsi jen součástí, ne nejvlivnější osobou. Zamysli se nad tím, jak tvé jednání ovlivňuje druhé. Všímej si těžkých úkolů a překážek, kterým čelí a najdi způsoby, jak nadlehčit jejich břemeno, i když o to nežádají.

2) Pomoz druhým zvítězit. Nech druhé strefit se do branky, zatímco ty jim pomáháš. Nech míč v pohybu, dokud někdo nemá příležitost zabodovat. Přijmi motto: „Nezáleží na tom, kdo má zásluhu“. Buď ochoten přijmout obvinění a buď opatrný ho přiřknout. Podporuj ryzí touhu sdílet se o vítězství. „Je-li království vnitřně rozděleno, nemůže obstát“ (Marek 3:24); nemůžeš potopit konec něčího člunu a udržet svůj vlastní na hladině.

3) Poskytuj raději více informací, než je nutné. Ujisti se, že všichni vědí, co se děje, udělej si čas na své spolupracovníky, investuj do svých spoluhráčů a přiznej, když potřebuješ pomoc. Buď otevřený pro opravu a radu. Trenér vedoucích Rick Tate řekl: „Zpětná vazba je to, co lidé potřebují k tomu, aby se stali šampióny,“ a dobrý komunikátor je dobrým posluchačem.

4) Neber si věci osobně. Vůdcovství se podle definice týká druhých. Když si začneš myslet, že všechno se týká tebe, ztratíš perspektivu.

5) Dej tomu všechno, co máš. Pavel, Timoteův učitel, mu řekl: „Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět…“ (2. Timoteovi 2:15). Dobří vůdci posilují druhé. Lao-Tzu řekl: „Na konci dní skutečně dobrých vůdců o nich lidé řeknou: ,My jsme to udělali sami.‘“