„…kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem…“ Matouš 20:26

Mac Anderson říká: „Stejně jako každá lidská bytost mám pochybnosti, strachy a zklamání… Nicméně jako vůdci musíme zvládat své postoje…nemůžeme podceňovat vliv našeho jednání a postojů. Churchill řekl: ,Cenou za vítězství je zodpovědnost zůstat v kladném postoji, ať se tak cítíme nebo ne.‘ Dobrý vůdce vyrazí dříve, než je úspěch jistý…neutíká z konfliktních situací…mluví o svých chybách před všemi ostatními a připustí je před tím, než je druzí zjistí a prozradí. Hledá příležitosti jak zjistit, že jeho kolegové dělají něco správně a povzbudí je i k tomu nejmenšímu zlepšení. Netoleruje reptání sám u sebe ani u druhých…je specifický ve svých očekáváních…cení si odpovědnosti…dělá to, co je správné, místo toho, co je populární a pohodlné.“ Jakou představu probouzí slovo „služebník“ ve tvé mysli? Člověka, který pracuje za kulisami? Osobního asistenta, který tě přiměje k tomu, abys dobře vypadal? Tvého partnera, který pracoval, abys mohl dokončit své vysokoškolské vzdělání? Charles Stanley říká: „Boží služebníci jsou všude kolem nás, ale my je považujeme za samozřejmost. To je tragédie, kterou potřebujeme změnit – nejen kvůli nim, ale kvůli nám. Jejich věrná služba přináší nespočetná požehnání… Ať šel Josef kamkoliv, lidé, kterým sloužil, získali požehnání. Potífar nebyl bohabojný muž, ale prosperoval kvůli Josefovi. Najdi lidi ve svém životě, kteří mají dar Boží služby a udělej si na ně čas… Když ohrneš nos nad někým, kdo dělá „práci služebníka“, oddělíš se od vztahu, který doslova může změnit tvůj život.“ Každý z nás má možnost být významný – ne slavný – významný, protože významnost přichází se službou!