„Pro vás se nehodí vnější ozdoba…nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné…“    1. Petrova 3:3-4

Když přijde na krásu, dívej se na ni ze správné perspektivy: „Pro vás se nehodí vnější ozdoba – splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy – nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné…“ (1. Petrova 3:3-4). Oddělení pro styk s veřejností jedné kosmetické firmy požádalo své zákazníky, aby poslali fotografie se stručnými dopisy, které by popisovaly nejkrásnější ženu, kterou znají. Přišly tisíce dopisů. Jeden z nich zaujal pozornost zaměstnanců a byl předán prezidentovi firmy. Napsal ho chlapec z rozpadlé rodiny, který žil ve zchátralém prostředí. V svém dopise s mnoha gramatickými chybami napsal: „Na naší ulici žije krásná žena. Každý den ji navštěvuji. Probouzí ve mně pocit, že jsem to nejdůležitější dítě na světě. Hrajeme dámu a ona naslouchá mým problémům. Rozumí mi. Když odcházím, vždycky na mě volá ze dveří, že je na mě pyšná.“ Chlapec ukončil svůj dopis slovy: „Tento obrázek vám ukazuje, že ona je ta nejkrásnější žena na světě a doufám, že jednoho dne budu mít manželku tak hezkou, jako je ona.“ Prezidenta to zaujalo a požádal o obrázek té ženy. Jeho sekretářka mu podala fotografii usmívající se, bezzubé ženy v pokročilém věku, sedící na kolečkovém křesle. Řídké šedé vlasy byly staženy dozadu do uzlu. Vrásky, které vytvářely hluboké rýhy na její tváři, byly jaksi zmenšeny jiskrou v jejích očích. „Tento obrázek a dopis nemůžeme publikovat,“ řekl usmívající se prezident. „Svět by na ní viděl, že naše výrobky nejsou potřebné ke kráse.“