„V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.“ 1. Mojžíšova 12:3

Kvůli tomu, aby byly požehnány všechny rodiny na zemi, Abraham musel začít se svou vlastní. Dříve než mohl muž získat způsobilost jako vedoucí v novozákonní církvi, prozkoumali jeho rodinný život (viz 1. Timoteovi 3:5). Přemýšleli takto: „Pokud není úspěšný doma, nezvětšujme jeho oblast zodpovědnosti.“ Ale pokud se chcete radovat z požehnání jako rodina, musíte se naučit vyrovnat se s obtížemi. Proto:
1) Pokus se pamatovat na to, že všichni jste jeden tým. Nepředávej svou frustraci na své milované. Příliš často je domov místem, kam jdeme, když jsme příliš unavení na to, abychom dokázali být „příjemní“.
2) Než první mluvíš, zjisti fakta. Nic není ničivějšího než ukvapené závěry.
3) Zvládej to s moudrostí. Udělej si seznam všech svých možností a budeš objektivnější. Tak bys řešil problém v práci; proč neudělat totéž ve své rodině?
4) Najdi něco dobrého v dané situaci. Scott Peck píše: „Jenom díky problémům rosteme duševně a duchovně. Učíme se skrze bolest konfrontace.“ Nezáleží a tom, jak zle věci vypadají, na každé situaci je něco dobrého – hledej to.
5) Dbej na to, aby věděli, že je miluješ. Je v pořádku vyjádřit, jak se cítíš, pokud to děláš laskavě. Ale dbej na to, aby tvoje rodina věděla, že ji miluješ. Když lidé vědí, že jsou milovaní, jsou schopni zvládnout téměř jakoukoliv krizi. Zamysli se: kdy potřebuješ Boží lásku nejvíce? Když si ji nejméně zasloužíš! Pokus se dělat totéž druhým.