„…kdo se ujímá duší, je moudrý.“ Přísloví 11:31

Francouzský vědec Louis Pasteur žil v době, kdy každý rok tisíce lidí umíraly na vzteklinu, proto pracoval dnem i nocí na vakcíně, která by je zachránila. Právě když se chystal experimentovat sám na sobě, devítiletý chlapec, který se jmenoval Joseph Meister, byl pokousán psem se vzteklinou. Chlapcova matka naléhavě prosila Pasteura, aby experimentoval na jejím synovi. Pasteur mu dával injekce po deset dní a chlapec žil. O desítky let později, ze všech věcí, které Pasteur mohl mít vyryty na svém náhrobním kameni, požádal o pouhá tři slova: Joseph Meister přežil!
Bible říká: „Ovoce spravedlivého je jako strom života, a kdo se ujímá duší, je moudrý“ Přísloví 11:30). Představ si, že bys věděl, jak léčit nádor, ale odmítl se o to sdílet, nebo bys řekl: „Mám moc práce.“ Evangelium je dobrá zpráva pouze tehdy, když jsme ochotni se o ni sdílet a dodat ji těm, kteří ji potřebují dostat včas. Příliš mnoho z nás se stalo příliš zaměstnanými naším materiálním blahobytem. Místo abychom věřili Bohu ve věci spasení našich milovaných, věříme mu ve věci domů, aut, dovolených a tak dále. Mohli bychom citovat: „Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme“ (Židům 11:1), ale věci, které máme na mysli, jsou spíše materiální a dočasné na rozdíl od věčných věcí, které patří do „lepší vlasti“ (Židům 11:16). My máme hledat Boží království nejdříve a především, a všechny ostatní „věci“ nám budou přidány. Ve skutečnosti ani o ně nemusíme prosit, jsou nám automaticky dány, když Boží království stavíme před ty naše (viz. Matouš 6:33). Proto buď moudrý – staň se tím, kdo získává duše!