Sčítej (2)

„…jen na píď odměřils mi dnů…“ Žalm 39:6

Bryan Wilkerson mluvil o pohřbu přítele: „Ten muž…byl křesťan – bystrý, pilný a dynamický. Pomáhal uvést do chodu dvě nemocnice…místní fotbalové družstvo…cestoval…zpíval se sborem po světě…měl pozoruhodné množství energie a schopností… Ale nikdo nemluvil o jeho duchovním působení. Mnohým ukázal, jak hrát fotbal, ale jen

Sčítej (1)

„Počet našich let je sedmdesát roků, jsme-li při síle, pak osmdesát….kvapem uplynou…“     Žalm 90:10

Naše duše netouží po slávě, pohodlí, bohatství nebo moci. Tyto věci spíše působí problémy, než aby je vyřešily. Naše duše touží po smyslu. Chceme, aby na našich životech záleželo. Žalmista píše: „Počet našich let je sedmdesát roků, jsme-li

Buďme konkrétní

„…pevně se držte víry…znovu a znovu vzdávejte díky.“ Koloským 2:7

Pavel oslovuje koloské věřící ohledně jejich způsobu života: „Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky“ (Koloským

Život tě vyzkouší (3)

„Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel…“ 2. Mojžíšova 20:20

Vzpomínáš si na svoje školní časy? Když jsi byl zkoušen, učitel mlčel. Bible říká: „Hned nato přiměl Ježíš své učedníky, aby vstoupili na loď a jeli napřed na druhý břeh k Betsaidě, než on propustí zástup… A když nastal večer, byla loď daleko na

Život tě vyzkouší (2)

„Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel…“ 2. Mojžíšova 20:20

Bůh řekl svému lidu: „Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil po čtyřicet let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání, či nikoli“ (5. Mojžíšova 8:2). Životní