Život tě vyzkouší (1)

„Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel…“ 2. Mojžíšova 20:20

Pamatuješ si na zkoušky ve škole? Buď jsi prošel, nebo propadl, ale nemohl ses jim vyhnout. V životě to také tak funguje. Když přijde na životní zkoušky, musíš se připravit předem! Ježíš hovořil o rozvážném muži, který postavil svůj dům na skále: „Tu spadl

Tvá sebeúcta musí pocházet od Boha

„…povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.“ Izaiáš 43:1

Dr. Martyn Lloyd-Jones říká: „I když jsi jeden z hemžících se miliónů na tomto světě a i když svět by chtěl, abys věřil tomu, že nejsi důležitý a že nejsi více než skvrna ve velkém množství, Bůh říká: ,Znám tě.‘ Není to úžasné? Udělej

Bezúhonnost (2)

„Bezúhonnost a přímost mě chrání…“ Žalm 25:21

I když byl Josef opakovaně pokoušen Potífarovou manželkou, řekl „ne“. David čelil podobným okolnostem a řekl „ano“. Ale tady ten příběh nekončí. David se oženil s Bat-šebou. Když jejich syn Šalomoun vyrostl: „Měl mnoho žen: sedm set kněžen, a tři sta ženin. Jeho ženy odklonily

Bezúhonnost (1)

„Žil jsem bezúhonně…“ Žalm 26:1

Číňané, aby se ubránili hordám barbarů ze severu, postavili Velkou zeď. Byla tak vysoká, že ji nikdo nemohl přešplhat a tak silná, že ji nikdo nemohl prorazit, a tak se znovu usadili a radovali se ze života. Během prvních sta let existence této zdi byla Čína napadena při

Setrvej v nácviku

„Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný“ 1.Timoteovi 4:15

Průměrná osoba v jakémkoliv druhu zaměstnání by mohla zdvojnásobit svou výkonnost, kdyby právě teď začala dělat všechny věci, o kterých ví, že by měla dělat, a přestala dělat všechny věci, o kterých ví, že by je dělat neměla.