„Sami sebe se ptejte…“ 2. Korintským 13:5

Pokud to myslíš vážně se změnou, pak:
1) První člověk, kterého musíš poznat, jsi ty sám. Vypadá to, že lidská přirozenost nás obdařuje schopností posuzovat každého – kromě sebe samého. Pokud ti není dobře se sebou samým, nebude ti dobře s druhými. A pokud nevěříš sám sobě, tvoje nedocenění sama sebe ti bude v životě dělat potíže. Jeden manželský poradce říká: „Ten nejdůležitější vztah, jaký kdy budeš mít, je tvůj vztah sám se sebou. Nejdříve musíš být nejlepším přítelem sám sobě.“ Ale jak můžeš být nejlepším přítelem někomu, koho neznáš, nemáš rád nebo si nevážíš? Proto je důležité zjistit, k čemu tě Bůh povolává a potom pracovat na tom, aby ses stal takovým člověkem. A nestaneš se jím přes noc; je to proces – takový, který vyžaduje nastavení mysli na poctivost, časté pokání a opravování sebe sama. Ale když se k tomu zavážeš, Bůh ti pomůže.
2) První člověk, na kterém musíš pracovat, jsi ty sám. Dr. Samuel Johnson řekl: „Ten, kdo má tak malé poznání lidské přirozenosti, že hledá štěstí ve změnách čehokoliv jiného kromě své vlastní povahy, promarní svůj život neplodným úsilím a znásobí zármutek, kterého se chtěl zbavit.“ Bible říká: „Sami sebe se ptejte…“(2 Korintským 13:5). Pouze když zkoumáme sami sebe před Bohem, zjistíme, v čem spočívají naše skutečné bitvy. Potom máme na vybranou. Můžeme být jako ten muž, který navštívil svého lékaře a zjistil, že má vážný zdravotní problém. Když mu lékař ukázal výsledky jeho RTG a navrhnul operaci, muž se zeptal: „Dobře, ale kolik by jste chtěl jen za to, že pouze popíšete rentgenové snímky?“ Můžete se rozhodnout změnit!