„Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel…“ 2. Mojžíšova 20:20

Bůh řekl svému lidu: „Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vodil po čtyřicet let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání, či nikoli“ (5. Mojžíšova 8:2). Životní zkoušky ukazují, jak dobře jsi přijal pokyny, co ses naučil a co uděláš za různých okolností. To, co ses naučil, je pouhá teorie, dokud to není vyzkoušeno. A život tě vyzkouší!
Chuck Swindoll vypráví příběh o ptáku jménem Chippy: „Papoušek Chippy nikdy netušil, co se stane. V jednom okamžiku pokojně seděl ve své kleci a zpíval, v dalším okamžiku byl vysát, umyt a vyfoukán. Jeho problém začal, když se jeho majitelka rozhodla vyčistit jeho klec vysavačem. Připevnila násadu, aby vysála semínka a peří na dně klece. Potom zazvonil telefon. Instinktivně se otočila, aby telefon zvedla. Stěží řekla: ,Dobrý den‘, když – ssšš! Chippy byl vcucnut dovnitř. Majitelka zalapala po dechu, upustila telefon a vypnula vysavač. Se srdcem na jazyku otevřela sáček vysavače. Tam byl Chippy – živý, ale omráčený – pokrytý těžkým černým prachem. Popadla ho a spěchala k vaně, otočila naplno kohoutek a držela Chippyho pod proudem ledové vody, a pod silným proudem ho umyla. Potom udělala to, co by udělal každý soucitný majitel domácího mazlíčka: popadla vysoušeč vlasů a vyfoukala mokrého, třesoucího se malého ptáka horkým vzduchem.“ Swindoll uzavírá svůj příběh těmito slovy: „Chippy už moc nezpívá.“
Život tě vyzkouší, ale nedovol, aby ti ukradl tvou píseň!