„…jen na píď odměřils mi dnů…“ Žalm 39:6

Bryan Wilkerson mluvil o pohřbu přítele: „Ten muž…byl křesťan – bystrý, pilný a dynamický. Pomáhal uvést do chodu dvě nemocnice…místní fotbalové družstvo…cestoval…zpíval se sborem po světě…měl pozoruhodné množství energie a schopností… Ale nikdo nemluvil o jeho duchovním působení. Mnohým ukázal, jak hrát fotbal, ale jen několik lidí vedl ke Kristu. Pastor nemohl říci nic o jeho přínosu…kromě kritiky kázání ve dveřích církve v neděli. Jeho manželka a děti řekly několik slov; dostávaly jen malou část jeho pozornosti a energie. Představ si, čeho mohl dosáhnout, kdyby byl býval nabídl svůj čas a talent Bohu. Když to srovnám s jiným pohřbem, kterého jsem se účastnil. Ten muž byl také…vysoce považován ve světské společnosti. Ale byl opatrný a sčítal své dny a zdroje a nabídl je Bohu. Lidé nemluvili o jeho úspěchu a vlivu na trhu, ale o jeho duchovním vlivu…jak jim ukazoval na Krista…jeho vedení a podpora křesťanské služby…léta jeho služby ve sboru…jeho misijní cesta do Moldávie. Jeho rodina mluvila o jeho lásce k Písmu…jeho lásce k nim…o tom, že byl věrný jako manžel a otec. Pamatuji si…přál jsem si, aby tam celý sbor mohl být, aby viděl, co Bůh může udělat skrze někoho, kdo nabídne…každý den svého života Jemu.“
Tak kolika lidem jsi ukázal na Krista? Do čeho investuješ svůj čas, své peníze a obdarování? Boží dary nikdy nejsou půjčky, jsou to vklady a On očekává návratnost. Ta jediná věc stejně spravedlivá pro každého na světě je počet hodin v jednom dni. Rozdíl mezi ziskem a ztrátou spočívá v tom, jak je využiješ.