„…a tak jsme promeňováni k jeho obrazu…“ 2. Korintským 3:18

Být proměňován do Kristovy podoby neznamená ztratit svou individualitu a být nepřemýšlející kopie. Bůh stvořil charakteristické rysy, které tě činí jedinečným, takže je určitě nechce zničit. Proměna do Kristovy podoby se týká proměny tvého charakteru, ne tvé osobnosti. Pavel píše: „Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovte se duchovním smýšlením, oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy“ (Efezským 4:22-24). Pokaždé, když zapomeneš, že charakter, a ne pohodlí, je Boží první prioritou ve tvém životě, budeš znechucen a budeš si říkat: „Proč se mi to všechno děje? Proč s tím Bůh něco neudělá?“ Hojný život není nepřítomnost nepřízně, je to růst uprostřed ní. „…jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně“ (2. Korintským 3:18). Řekneš: „Ano, ale jak se to stane ve skutečném životě?“ Díky našim volbám – rozhodneme se udělat správnou věc, potom důvěřujeme Božímu Duchu, že nám dá moc, sílu, víru a moudrost to udělat. Protože Jeho Duch žije v nás, tyto věci jsou k dispozici těm, kteří o ně prosí. Ale když se Boha zeptáš a On ti řekne, co máš udělat, pak Ho musíš poslechnout. Když stál Jozue u řeky Jordánu, povodňová voda ustupovala pouze poté, co do ní vstoupil. Poslušnost uvolňuje Boží moc! Bůh čeká, až budeš jednat podle Jeho instrukcí.
Nemůžeš čekat na to, až budeš schopen nebo plně přesvědčen. Musíš jít dopředu ve své slabosti a udělat tu správnou věc navzdory svému strachu. Tak spolupracuješ s Duchem Svatým a tak se v tobě rozvíjí Kristův charakter.