Stůj na Božích zaslíbeních

„…v něm jest jasné ,Ano‘!“ 2. Korintským 1:19

Stalo se ti někdy, že kamarád porušil slib? Peníze nepřichází, opravář nepřichází, tvůj partner ti nevolá? Počítej s tím, lidé tě zklamou. Ale Bůh to neudělá: „Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno ,Ano‘“ (2. Korintským 1:20). Když to víš,

Jsi na misii!

„Jděte! Hle, posílám vás…“ Lukáš 10:3

Ježíš poslal své učedníky na misii a řekl: „Neberte si měšec ani mošnu ani obuv. S nikým se na cestě nepozdravujte“ (Lukáš 10:4). Všimni si tří věcí, které zdůraznil:
1) „Neberte si měšec“ – žádné hromadění! Bůh požehná muži nebo ženě, kteří řeknou: „Každý haléř, který

Tvoje zkouška vede k dospělosti

„A Bůh veškeré milosti…po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.“     1. Petrova 5:10

Stephanie Voiland píše: „Moje kamarádka…strávila měsíce hledáním zaměstnání a pracovní možnosti nevedly k žádnému řádnému zaměstnání…ztratila odvahu. Ale…odmítla znecitlivění bolesti při čekání…odepřela si sledování televize, protože věřila, že Bůh jí daroval ten čas na to,

Buď pokorný!

„…posel není větší než ten, kdo ho poslal.“ Jan 13:16

Jedním z důvodů, proč si Bůh vybral Jana Křtitele jako Ježíšova předchůdce, byla jeho pokora. On se představil jednoduše jako „Hlas volajícího na poušti…“ (Marek 1:3), žádné domýšlivé úvodní formule nebo nabubřelé tituly. Před Janem přišlo mnoho význačných „svatých“, ale Ježíš řekl: „…mezi

Jaký je tvůj modlitební život?

„Je čas dotázat se Hospodina.“ Ozeáš 10:12

Místo modlitby je místo, kde se setkáváš s Bohem, abys byl vyučován, napravován, čištěn, milován, budován a připravován pro činění Jeho vůle. Může to být kdekoliv, ale musí to být někde! Může to být kdykoliv, ale musí to být ve stanovený čas. Z čeho chceš čerpat