Tvé nebeské tělo

„Jak vstanou mrtví? V jakém těle přijdou?“ 1. Korintským 15:35

Říkal sis někdy, jak bude vypadat tvé nebeské tělo? Bible nám dává tři odpovědi na otázky: „Jak budou vzkříšeni mrtví? V jaké těle přijdou?“ Za prvé, mluví o anatomii: „…jiné tělo mají lidé, jiné zvířata, jiné ptáci, jiné ryby“ (1. Korintským 15:39). Tak

Dominový účinek chvály (2)

„Z mých úst plně zní tvá chvála, den co den tě oslavuji.“ Žalm 71:8

V roce 2007 zemřel klavírista a skladatel Roger Bennett poté, co zápasil s leukémií. Přetím si myslel, že došlo ke zmírnění, ale nemoc se vrátila s odvetou. Na svou webovou stránku napsal: „Náš nepřítel se za námi plíží přesně

Dominový účinek chvály (1)

„…vždy víc a nade vše tě budu chválit.“ Žalm 71:14

Neomezuj sám sebe tím způsobem, že bys uctíval Boha pouze ve sboru. Buď jako žalmista: „Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase…“ (Žalm 34:2). Když se necítíš na chválení Boha, ale děláš to, protože Ho chceš potěšit, nazývá se to „oběť chvály“ (viz Židům

Důležitost zdravého učení

„Ty však mluv, co odpovídá zdravému učení.“ Titovi 2:1

V dnešních dnech je „zdravé učení“ nahrazováno „teologií, při které se cítíme dobře“, a měli bychom si na to dávat pozor! Piloti řídí letadla podle stanovených předpisů. Chirurgové operují podle stanovených protokolů. Nejsi rád, že si myslí, že dané postupy jsou důležité? Tento příběh

Musíte na tom pracovat

„…láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.“           1. Korintským 13:7

Clara Null píše: „Na jedné svatbě se mě moje babička Melissa zeptala: ,Proč je nevěsta vždycky oblečená do bílého?‘ Odpověděla jsem: ,Protože bílá představuje štěstí a dnes je ten nejšťastnější den jejího života.‘ Její další otázka byla: ,Proč je tedy