„Pokračují stále s novou silou…“ Žalm 84:8

Ve starém kresleném filmu Peanuts se Charlie Brown ptá svého kamaráda Linuse: „Co bys dělal, kdybys měl dojem, že tě nikdo nemá rád?“ Linus odpověděl: „Zamyslel bych se nad tím, co mohu zlepšit.“ Na to Charlie Brown odpovídá: „Tuhle odpověď nenávidím!“
Existují tři důvody, proč nenávidíme tuto odpověď a chceme, aby život zůstal takový, jaký je:

1) Když nás to stálo všechno dostat se tam, kde jsme, slova „pojďme něco zlepšit“ nejsou zrovna tím, co chceme slyšet.
2) Jsme bytosti návyku; vytvoříme si návyky, a ty nás potom formují.
3) Změna v nás vyvolává pocit nechráněnosti; hluboko uvnitř se bojíme, že nemáme to, co je k ní zapotřebí. Blízko vrcholu Mount Everestu je značka, která říká: „Zemřel při výstupu nahoru.“ (Jak úžasný důvod, proč být vzpomínán!) Růst je výstup do kopce. Pokud chceš stále růst, nikdy nesmíš přestat vystupovat nahoru: „Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den“ (Přísloví 4:18).
Jak rosteme a měníme se? V knize Učit se měnit život klade Dr. Howard Hendrich učitelům tyto otázky prozkoumávající duši: „Jak jste se v poslední době změnili? Řekněme minulý týden? Nebo minulý měsíc? Můžete být velmi konkrétní? Nebo vaše odpověď musí být vždycky neuvěřitelně neurčitá? Říkáte, že rostete; dobře – jak? No, řeknete, různými způsoby. Úžasné; pojmenujte nějaký způsob! Víte, úspěšné vyučování pochází od změněného člověka. Když se přestaneš měnit, přestaneš vést.“
Požádej dnes Boha, aby ti přesně označil oblasti, ve kterých se potřebuješ změnit a růst.