„Je čas dotázat se Hospodina.“ Ozeáš 10:12

Místo modlitby je místo, kde se setkáváš s Bohem, abys byl vyučován, napravován, čištěn, milován, budován a připravován pro činění Jeho vůle. Může to být kdekoliv, ale musí to být někde! Může to být kdykoliv, ale musí to být ve stanovený čas. Z čeho chceš čerpat bez modlitby? Budeš pracovat více a více a dokážeš méně a méně, protože jednáš ze své vlastní síly. Ale poté, co se modlíš, budeš méně zápasit a vykonáš toho více, protože budeš jednat v Boží síle. Trávíš hodiny sledováním televize, ale říkáš, že nemáš čas na modlitbu. „Je čas dotázat se Hospodina.“ Pokud spokojeně žiješ s hříchy, které ti kdysi dělaly starost, pak „je čas dotázat se Hospodina“. Pokud s hořkostí mluvíš o někom, kdo ti ublížil, pak „je čas dotázat se Hospodina“. Pokud vlastnictví materiálních věcí pohlcuje tolik tvé energie, že nezbývá na Boha a tvou rodinu, „je čas dotázat se Hospodina“. Novozákonní církev rostla tak rychle, že apoštolové zjistili, že nemají žádný čas na modlitbu. Proto řekli: „To není správné…“ (viz Skutky 6). Tam musíš začít! Pokud jsi zapomněl na své místo modlitby, projeví se to ve tvých postojích a jednání. Co udělali apoštolové? Řekli: „My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova“ (Skutky 6:4). A všimni si, co se stalo: „Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl“ (Skutky 6:7). Pokud ses dostal takto daleko s trochou modliteb, nedůslednými modlitbami nebo žádnými modlitbami, pomysli, jak daleko se dostaneš, až se začneš modlit.