„…v něm jest jasné ,Ano‘!“ 2. Korintským 1:19

Stalo se ti někdy, že kamarád porušil slib? Peníze nepřichází, opravář nepřichází, tvůj partner ti nevolá? Počítej s tím, lidé tě zklamou. Ale Bůh to neudělá: „Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno ,Ano‘“ (2. Korintským 1:20). Když to víš, uschopňuje tě to chodit stále ve víře, zatímco čekáš na to, že zaslíbení budou naplněna.
James MacDonald říká: „Je to nejistota, co nás drtí. Pochybujeme…trápíme se…jsme zoufalí…klopýtáme a selháváme… Kdybychom věděli, jak to dopadne, byli bychom v pohodě. Zvládneme špatný den…měsíc…rok…nebo desetiletí…pokud víme, jak to dopadne. Problémy se zdravím…otázky ohledně tvého manželství…nejistota ohledně dítěte…všichni máme oblasti, ve kterých se potřebujeme držet toho, co Bůh řekl… On ví, co slíbil, On nemůže lhát a nemůže zapomenout. Pomůže včas. Kdo jiný by mohl udělat takový slib? Teď bych ti rád řekl, že to vždycky dokonale zapadá do našeho běhu života, ale to bych lhal… Nemůžeš objasnit Boží zaslíbení pouze v tomto životě. Musíš počítat s realitou věčnosti… Věčnost to vše spojuje dohromady…věčný život…a ujištění nebe činí Jeho zaslíbení tak vzácnými.“
Victor Frankl, který přežil horory holocaustu, řekl: „Slabá víra je oslabena nesnázemi a katastrofami, zatímco silná víra je jimi posilována.“
Děti v nedělní škole se učily zpaměti Žalm 23 a malý Tom se nemohl dostat přes první verš. Ve sváteční den přestoupil k mikrofonu, široce se usmál na obecenstvo a oznámil: „Hospodin je můj pastýř – a to je všechno, co vím!“ A to je také všechno, co potřebuješ teď vědět ty.