„Láska…nepočítá křivdy.“ 1. Korintským 13:5

Příběh první. Deborah K. Johnson píše: „Moje sedmiletá dcera chtěla chodit na hodiny houslí, proto jsem ji vzala do obchodu s hudebními nástroji, abychom si pronajali nástroj. Doufala jsem, že pochopí důležitost závazku cvičit a vysvětlila jsem jí, že hodiny houslí jsou drahé. Byla jsem ochotná přinést tuto finanční oběť, kdyby slíbila, že bude pilně pracovat. ,Možná přijdou časy, kdy budeš mít chuť to vzdát,‘ řekla jsem, ,ale chci, abys nepolevila!‘ Chápavě pokývla hlavou a potom svým nejvážnějším hlasem řekla: ,To bude stejné jako v manželství, že, mami?‘“
Příběh druhý. Manžel se zeptal manželky: „Řekni mi, drahá, byla jsi někdy dříve zamilovaná?“ Na chvíli se zamyslela a odpověděla: „Ne, drahý. Jednou jsem si vážila jednoho muže kvůli jeho inteligenci. Obdivovala jsem jiného muže kvůli jeho mimořádné odvaze. A byla jsem uchvácena ještě jiným mužem kvůli jeho pěknému vzhledu a šarmu. Ale s tebou, no, jak jinak to vysvětlit než že to byla láska?“ Hledal jsi chyby u své partnerky místo toho, abys vzpomínal na kvality, které tě k ní přitahovaly (a opačně)?
Postoje jsou jako plevel, objeví se přes noc a pokud s nimi něco neuděláš, zaplevelí celou zahradu. Nedovol, aby se to stalo!
Až budeš příště příliš zaneprázdněn na to, abys projevil lásku, nebo až budeš reagovat v hněvu, přečti si tato slova: „Láska je trpělivá, laskavá… Láska…nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy… Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá“ (1. Korintským 13:4-7).