„Budeš je vštěpovat svým synům…“ 5. Mojžíšova 6:7

Abraham měl synovce Lota, který byl úspěšný v podnikání, ale ztratil svou rodinu. Jak je to možné? Stalo se to, protože: a) kladl důraz na špatné věci – stavěl materiální úspěch nad duchovní úspěch; b) žil ve špatném prostředí – myslel si, že jeho děti mohou žít v Sodomě a nebýt tím ovlivněny; c) měl špatná očekávání – myslel si, že může změnit své prostředí tak, že s ním udělá kompromisy; d) stanovil špatný příklad – myslel si, že jeho rodina bude plnit jeho instrukce; místo toho jeho rodina napodobovala jeho způsob života; e) žil ve špatných vztazích – uvědomil si příliš pozdě, jak moc Sodoma ovlivnila jeho rodinu.
Pokud si myslíš, že můžeš žít podle světských pravidel a očekávat, že tvoje děti se budou řídit Božími pravidly, pak se zesměšňuješ. Místo toho, abys dětem říkal, jak mají žít, žij tak! Veď je svým příkladem. Mimo tvůj vliv jako rodiče jsou v životě tvých dětí další čtyři největší vlivy: jejich vrstevníci, internet, média a hudba. A všechny čtyři vlivy ti buď pomáhají nebo pracují proti tobě. Řekneš: „Ale já teď toho mám opravdu hodně.“ Neměj toho hodně! Znovu se zamysli nad svými prioritami. Charakter tvého dítěte je formován každý den; otázkou je, kým je formován. Boží Slovo jasně prohlašuje, že těchto šest věcí je podstatou tvého popisu práce jako rodiče:
1) Vyučuj je (viz 5. Mojžíšova 6:6-7).

2) Cvič je (viz Přísloví 22:6).

3) Pečuj o ně (viz 2. Korintským 12:14).

4) Vychovávej je (viz Efezským 6:4).

5) Veď je ke kázni (viz 1. Timoteovi 3:4).

6) Miluj je (viz Titovi 2:4).
Pravdou je, že nemáš větší zodpovědnost!