Bůh chce, abys měl úspěch (1)

„Pán…má zalíbení v (naší) prosperitě.“ Žalm 35:27, přel. z angl.

Bůh rád vidí, když Jeho děti mají úspěch. Který dobrý rodič by to neviděl rád? Ježíš řekl: „Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!“ (Matouš 7:11).

Pět neomylných důkazů vzkříšení

„…jim také…mnoha způsoby prokázal, že žije…“ Skutky 1:3

Když v Ježíšových dnech tesař dokončil práci, bylo obvyklé, že si umyl ruce, osušil si je do plátěné látky, složil ji a nechal ji položenou na své práci. Ta látka byla jeho obchodní značkou; kdokoliv si práci prohlédl, věděl, že byla hotová. Po Ježíšově vzkříšení

Jizvy

„Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst…neuvěřím.“     Jan 20:25

V Odyssee, když se Odysseus vrací domů převlečený za starého muže, jeho rodina ho nepoznává. Jeho chůva z dětství si poté všimne jizvy, kterou si pamatuje z jeho dětských let. Dokud si jí nevšimne, ani ona

Dostaneš další příležitost!

„Ale jděte, řekněte jeho učedníkům, zvláště Petrovi…“ Marek 16:7

Max Lucado píše, že četl ten oddíl stokrát, ale nikdy to neviděl. Nevšiml si toho kvůli nadšení ze vzkříšení…překvapení žen, když našly odvalený kámen…ta úžasná věta, kterou řekl anděl: „Byl vzkříšen, není zde“ (Marek 16:6). Ale jdi ještě dál…a raduj se z tohoto klenotu:

Důvěřuj Bohu a nezastavuj se

„Potom přišel Gedeón k Jordánu a přešel jej spolu se třemi sty muži…unavenými pronásledováním.“    Soudců 8:4

Přemýšlíš o tom, že všeho necháš? Věřil jsi, že můžeš něco změnit, dokud tě nezasypali kritikou a nevylili na tebe studenou vodu? Rozhodl ses poté, že je jednodušší přizpůsobit svá očekávání jejich názorům a přitom se nepřestávat