„Tvé oči ať hledí rovně…“ Přísloví 4:25

Za každým příběhem o úspěchu naleznete oběti k naplnění snů, principy, které řídí životy na veřejnosti i v soukromí, schopnost změnit jedno vítězství v systém vítězství a nakonec neúprosnou potřebu osobního růstu.
Jeden biblický učitel píše: „Jako kluk jsem se moc rád díval na starší muže, jak hrají dámu. Jednoho dne mě jeden z nich pozval, abych si zahrál. Nejdříve to vypadalo jednoduše. Vzal jsem mu jeden, potom druhý kámen. Pak najednou on vzal jeden můj, skákal přes celou šachovnici a křičel: ,Udělej mě králem, mám dámu!‘ S tou dámou mě postupně smetl ze šachovnice. Toho dne jsem se poučil o dlouhodobé vizi. Nikomu nevadí přijít o pár kamenů, pokud směřuje k celkovému vítězství!“
Co udrželo Mojžíše v poušti? Jeho vize! „…zůstal pevný, jako by Neviditelného viděl“ (Židům 11:27). Bohem daná vize ti pomůže pokračovat, když už nepomáhá nic jiného. Bible říká: „Tvé oči ať hledí rovně… Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné“ (Přísloví 4:25-26).
Co tě čeká v budoucnosti? Nikdy to neuchopíš, dokud to neuvidíš! Proto si napiš svou vizi a důvod, proč ji chceš uskutečnit a čím jsi ochoten projít kvůli tomu, aby se naplnila. Potom napiš každý problém, o kterém tušíš, že ho budeš muset překonat kvůli tomu, abys mohl pokračovat. Udělej to a budeš připraven na mnohé, co se ti postaví do cesty. Rozdíl mezi vítězi a poraženými je v tom, jak se dívají na selhání. Poražení vidí selhání; vítězové vidí až za něj!