„Pán…má zalíbení v (naší) prosperitě.“ Žalm 35:27, přel. z angl.

Ignatius Loyola se modlil: „Pane, uč nás, abychom ti sloužili tak, jak si to zasloužíš, abychom dávali a nepočítali, co nás to stojí, abychom bojovali a nevšímali si ran, abychom namáhavě pracovali a neusilovali o odpočinek, abychom nežádali žádnou odměnu, ale usilovali o vědomí toho, že konáme Tvou vůli.“ Úspěch je poznání a konání Boží vůle, kterou má Bůh pro tvůj život. Zde jsou čtyři zákony, které platí v této oblasti:
1) Ujasni si náklady. Kvůli každé věci, kterou získáš, se musíš něčeho vzdát. Kolik jsi toho ochoten obětovat pro svůj sen? Tvá odpověď určí tvou budoucnost. Někdy je největší překážkou zítřejšího úspěchu dnešní úspěch. Pavel píše: „Co se stane, když žijeme podle Boha…zjistíme, že jsme schopni řídit, směrovat a investovat naši energii moudřeji“ (viz Galatským 5:22-23, přel. z angl.).
2) Zaměř se s přesností laseru. Detailně naplánuj průběh a stanov nejzazší termíny. Udělej si seznam věcí, které každý den potřebuješ udělat, stanov si pravidelné kontroly a když to bude nutné, buď někomu vykazatelný. „Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete…“ (Efezským 5:15).
3) V duchu si představ, že toho dosáhneš. Maureen Dowd říká: „V okamžiku, kdy se spokojíš s něčím menším, získáš méně, než s čím bys byl spokojen.“ Bible říká, že Bůh „…dává život mrtvým a povolává v bytí to, co není“ (Římanům 4:17). Proto začni teď přemýšlet jako člověk, kterým se chceš stát!
4) Nepřestávej se učit. Vyhledávej příležitosti k učení se. Pavel řekl Timoteovi: „…ujmi se předčítání…“ (1. Timoteovi 4:13). Člověk, který nečte, je politováníhodnější než člověk, který neumí číst. Neustále medituj nad Božími zákony a budeš úspěšný ve všem, co budeš dělat (viz Jozue 1:8).