„…přemýšlejte o všem…co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.“    Filipským 4:8

Nemáš více problémů než ostatní lidé – jenom o nich častěji přemýšlíš! Zastav se: vrať se a znovu si přečti tu větu. Udělej si chvilku čas a zamysli se nad tím, co to znamená. To, o čem přemýšlíš, vyvolává to, jak se cítíš. Pokud tomu nevěříš, pokus se rozzlobit, aniž bys měl nejdříve zlostné myšlenky, nebo se pokus být smutný, aniž bys měl nejdříve smutné myšlenky. To se ti nedaří, že? K tomu, abys něco pociťoval, musíš mít nejdříve myšlenku, která pocit vyvolá. To je informace, která mění život. Satan nechce, abys toto poznání měl. Pokud změníš svoje myšlení, změní se tvoje pocity! Nic jiného než tvé vlastní myšlení nemůže držet tvé negativní pocity na správném místě. Pravda je taková, že to, co je negativní, je tvoje myšlení, ne tvůj život! Když to jednou pochopíš, můžeš se znovu vrátit na cestu ke štěstí. Ale změna vyžaduje čas. Nestal ses negativním přes noc, a ani se nestaneš pozitivním přes noc. Ale můžeš začít. Jak? Tak, že začneš dělat dvě věci:
1) Zacházej se svými negativními myšlenkami stejně, jako zacházíš s mouchami na pikniku. Zažeň je pryč a nahraď je myšlenkami, které jsou dobré a chvályhodné. Máš tu možnost!
2) Přemýšlej o Boží dobrotě. David to dělal: „Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním“ (Žalm 103:2-4).
Takže pokud to myslíš vážně se změnou svého života, začni měnit způsob svého myšlení!