„Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem…“ 5. Mojžíšova 6:5

Existuje zajímavé pořadí událostí, které směřují k Petrovu zapření Krista. Nejprve Ježíš varoval Petra, že se stane terčem: „…satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím“ (Lukáš 22:31-32). Potom čteme, že když vedoucí autority přišly zajmout Krista, Petr je „zpovzdálí následoval“ (Lukáš 22:54). Všimněte si, že Petr se vzdálil Kristu. Potom ten stejný muž, který přísahal, že by zemřel pro Krista, zapřel, že Ho zná. V tom okamžiku zakokrhal kohout, Petr si vzpomněl na svůj slib Ježíšovi, „vyšel ven a hořce se rozplakal“ (Lukáš 22:62).
Všimněte si, jak to funguje: a) když přijde nepřítelův útok, jste nepřipraveni,; b) dovolíte, aby tlak práce a rodiny způsobil, že zapomenete na to, že váš první závazek musí vždy být vůči Bohu; c) skončíte duchovně poražení. Řeknete: „To se mi nikdy nestane.“ To řekl Petr! Satan si „vyžádal, aby vás směl tříbit“, protože ví, že když budete nadšení pro Boží záměry, pak vás není možné zastavit. Opravdu, ta skutečná touha, která ve vás právě teď hoří, je pohonná hmota, která vás uschopňuje vydržet jeho útoky.
Existuje důvod, proč ukřižování bývá uváděno jako „pašije“. Bible říká o Kristu: „Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu“ (Židům 12:2). Dokonce když umíral, Ježíš sloužil druhým. To je nadšení! Takže slovo pro dnešní den zní: neztraťte své nadšení pro Boha!