„A tato slova… Budeš je vštěpovat svým synům…“ 5. Mojžíšova 6:6-7

Jeden velký kazatel jednou řekl: „Když nastanou těžké časy, naříkáme: ,Bože, dej nám muže, kteří by nám pomohli dosáhnout našich vrcholů.‘ Jako odpověď nám Bůh dá děti a řekne: ,Tady je stavební materiál.‘ Naše děti jsou stavební výbava a od nás se očekává, že z nich vychováme Boží muže a ženy. Zde je biblický plán:
1) „A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci“ (5. Mojžíšova 6:6). Rodiči, pokud ty neuplatňuješ biblické principy, nebudou to dělat ani tvoje děti. Opravdu, pokud nežiješ to, o čem kážeš, tvá slova se odrazí od neslyšících uší a vyvolají vzdor v srdcích tvých dětí. Nemusíš být dokonalý, ale musíš být ryzí.
2) „Budeš je vštěpovat svým synům…“ (5. Mojžíšova 6:7). Musíš je zdůrazňovat, zvýrazňovat, musíš k nim vybízet, objasňovat, vtloukat do hlavy a vštěpovat do mysli. Nic povrchního, ani pasivního! Musí to být záměrný, důkladný, aktivní a opakovaný proces.
3) „…a budeš o nich rozmlouvat…“ (5. Mojžíšova 5:7). Tvé děti nezjistí pravdu díky tvému pohledu. Musíš mluvit, ne náboženským jazykem, kterému nerozumějí, ale přirozeným jazykem, přirozenými způsoby a v přirozeném čase: „…budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma…“ (verš 7), v pohodlí rodinného prostředí. „…když…půjdeš cestou…“ (verš 7), v přirozeném prostředí, kde může dojít k otevřené diskusi, třeba na cestě do parku nebo do školy. „…když budeš uléhat nebo vstávat“ (verš 7), sleduj příležitosti, protože vhodné okamžiky přicházejí a odcházejí bez ohlášení. Využij dne! Rodiče, kteří „objeví smysl dne“, pochopí, že Bůh je vybavil k tomu, aby formovali své děti do podoby Božích mužů a žen.