Náhledy na stárnutí (3)

„Bázeň před Hospodinem přidává dnů…“ Přísloví 10:27

Stárnout dobře vyžaduje, abys zůstal flexibilní. Bible říká: „Jestliže mraky se naplní, spustí se na zemi déšť; jestliže strom padne k jihu či na sever, zůstane na místě, kam padl. Kdo příliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet“ (Kazatel 11:3-4). Stejně

Náhledy na stárnutí (2)

„Bázeň před Hospodinem přidává dnů…“ Přísloví 10:27

Tajemství dobrého stárnutí spočívá v těchto věcech: zůstávat mladý v srdci, zůstávat blízko Bohu a zůstávat zaměstnaný životem. Tvým problémem není zrcadlo, ale skutečnost, jak se vidíš. Všiml sis, jak mladě někteří starší lidé vypadají a jak staře vypadají jejich vrstevníci? Odpovědí není hledání nepolapitelné fontány

Náhledy na stárnutí (1)

„Bázeň před Hospodinem přidává dnů…“ Přísloví 10:27

Když se zeptali jednoho stoletého člověka na výhody dožití se sta let, usmál se a řekl: „Tlak okolí je velmi malý.“ Díky lékařské odbornosti žijeme do osmdesáti, devadesáti a více let. Ale žít déle znamená vyrovnávat se s realitami stárnutí. Naše kultura orientovaná na mladé lidi

Tvoje slabost

„On ví, jak jsme slabí…“ Žalm 103:10, přel. z angl.

Jakákoliv slabost, se kterou odmítneš jednat, tě potáhne ke špatným věcem a přivede tě k porážce. K tomu, abys vítězně žil, musíš připustit toto:
1) Tvoje slabost se může objevit kdykoliv. Čemu dovolíš, aby v tobě zakořenilo, to v tobě naroste. Co

Našel jsi důvod, proč žít?

„Zemře-li však…“ Jan 12:24

Jednoho dne žena v depresi skočila z mostu do řeky. Muž, který stál opodál, bez přemýšlení skočil za ní, aby ji zachránil. Ale „náš hrdina“ si najednou vzpomněl, že neumí plavat, proto sebou začal mlátit a křičet o pomoc! Deprimovaná žena slyšela jeho křik, připlavala mu na pomoc, vytáhla