„Bázeň před Hospodinem přidává dnů…“ Přísloví 10:27

Nedovol strachu, aby ovládal tvůj pozdní věk. Nedovol, aby tě neodhadnutelné věci v životě, jako jsou finance, zdraví, osamělost, ztráta přátel a členů rodiny, srazily dolů. Bible říká: „Jako nevíš, jaká je cesta větru, jak v životě těhotné vznikají kosti, tak neznáš dílo Boha…“ (Kazatel 11:5). V životě existuje mnoho věcí, které nikdy nebudeš vědět, ale Bůh tě dovedl takto daleko! Proto: „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem“ (Přísloví 3:5-8). Je důležité, koho znáš, ne co víš; On tě povede k prosperitě a bude tě chránit po všechny tvé dny. Vlož neznámé věci do Boží ruky a důvěřuj mu i ohledně svých starostí. „Rozsévej své símě zrána, nedopřej svým rukám klidu do večera, neboť nevíš, zda se zdaří to, či ono, či zda obojí je stejně dobré“ (Kazatel 11:6). Buď aktivní, neživoř! A rozhodni se, že se budeš radovat každý den.
Generál MacArthur řekl: „Roky možná svraští kůži, ale když vzdáš svůj zájem, vzniknou ti vrásky na duši. Když jsi bez kontaktu s druhými a tvoje srdce je pokryto sněhem pesimismu a ledového cynismu, pak právě tehdy jsi zestárnul.“ Rozhodni se přidat radost do svého dlouhého života. „I když se člověk dožije mnoha let, ať se z nich raduje ze všech…“ (Kazatel 11:8).