„Spravedlivý žije bezúhonně…“ Přísloví 20:7

Nakonec bude tvůj život shrnut do jediné věty. Na čem stojí tvůj život? Pokud žiješ s tím, že máš cíl, lidé na tvém pohřbu nebudou ponecháni údivu. Uděláš všechno úplně správně? Ne. Ale: „Spravedlivý žije bezúhonně, blaze bude po něm jeho synům!“
Tvůj život je tvoje největší dědictví a máš pouze jeden, tak ho žij tak, aby to stálo za to. Zanech po sobě odkaz dokonalosti. John Maxwell má ve své knize Zlaté vůdcovství kapitolu nazvanou „Neposílejte své kačeny do školy pro orly“. Píše tam: „Kačeny nemají být orly – ani jimi nechtějí být. Mají být tím, kým jsou. Kačeny mají svou oblast způsobilosti a tam vynikají.“
Zanech po sobě odkaz povzbuzení. Říká se: „Někteří působí štěstí, ať přijdou kamkoliv; někteří působí štěstí tím, když odkudkoliv odcházejí.“ Jsi takový druh člověka, kterému někdo zavolá po deseti nebo dvaceti letech a řekne: „Děkuji, bez tebe bych to býval nezvládnul.“ Zanech po sobě odkaz záměru. Získáváme nejvíce energie, když investujeme své síly a talent do Bohem daného záměru. Proto učiň ze svého života něco většího, než jsi ty sám. Nebudeš žít navěky, ale můžeš dále žít skrze vliv, který teď máš. Zanech po sobě odkaz lásky.
Jon Gordon říká: „Moje maminka…zemřela před několika lety… Nepřipomínám si její chyby, omyly, nebo neshody, které jsme měli. Konec konců, kdo je dokonalý? To, na co si vzpomínám…je její láska. Zanechala mi odkaz lásky, která obejme budoucí generace.“