„Nazval jsem vás přáteli…“ Jan 15:15

Ježíš řekl svým učedníkům: „Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce“ (Jan 15:15). Všimni si, že Ježíš započal toto přátelství. S plným vědomím možnosti problémů Ježíš řekl: „Nazval jsem vás přáteli“. Úžasné! Na královských dvorech musí služebnictvo udržovat odstup, ale jen jeho vnitřní kruh se raduje z úzkého kontaktu, přímého přístupu a důvěrných informací. Jak se můžeš stát Božím přítelem? Skrze neustálou konverzaci. Bůh chce být zahrnut ve všech aktivitách. Můžeš pokračovat v konverzaci s Ním během dne a mluvit o čemkoliv, co děláš v tom okamžiku.
Bratr Lawrence, pokorný kuchař ve francouzském klášteře, píše: „Klíč k přátelství s Bohem nespočívá v tom, že změníš to, co děláš, ale v tom, že změníš svůj postoj k tomu, co děláš. To, co jsi obvykle dělával pro sebe, nyní začneš dělat pro Boha, ať je to jídlo, koupel, odpočinek nebo vynášení odpadků.“ Někteří z nás si myslí, že musí odjet někam pryč kvůli tomu, aby zažili důvěrný vztah s Bohem. To proto, že jsme se nenaučili uvědomovat si a rozvíjet Jeho přítomnost ve všech věcech. Žádné místo není blíž Bohu než to, na kterém jsi právě teď! V Edenu nebyly žádné rituály – jenom prostý vztah mezi Bohem a těmi, které stvořil. Bez překážek vzniklých vinou nebo strachem, oni se radovali v Něm a On se radoval v nich. „Je takový vztah možný?“ zeptáš se. Určitě. „Jestliže jsme my, Boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, tím spíše nás smířené zachrání jeho život“ (Římanům 5:10).