„Radostně služ Hospodinu!“ Žalm 100:2

Cokoliv ti Bůh dá je v první řadě dar, ze kterého se máš radovat a potom semeno, které máš zasadit. Máš dobré vzdělání, vůdcovské schopnosti, více peněz, než potřebuješ? Bůh ti dal semena, tak je zasaď. Existují v podstatě tři druhy lidí:
1) Ti, kteří nevidí nebo odmítají vidět problém.
2) Ti, kteří vidí problém, ale protože oni ho osobně nezpůsobili, jsou schopni problém přenechat druhým.
3) Ti, kteří vidí problém a i když ho nezpůsobili, jsou ochotni přijmout zodpovědnost za jeho vyřešení.
Hudson Taylor, zakladatel Čínské vnitrozemské misie, řekl: „Prosíval jsem Boha, aby mi pomohl. Potom jsem se Ho ptal, jestli já mohu pomoci Jemu. Nakonec jsem Ho prosil, aby skrze mě dělal svou práci.“ Když uvěříš, skutečně věř, že služba je Bůh pracující skrze tebe a potom pochopíš, že služba druhým je nejvyšší povolání ze všech.
Dr. William DeVries takto přemýšlí. Je chirurg, který propagoval umělé srdce a je druhem lékaře, který se objeví v nemocnici v neděli, jenom aby rozveselil pacienty, kteří ztratili odvahu. Dokonce dělá převazy, a když pacient chce, aby u něj zůstal a povídal si, vždycky to udělá. Jeho přátelé o něm říkají, že je „stará bota“, která „pasuje“, ať se objeví kdekoliv. Nosí kovbojské boty se svou chirurgickou uniformou a operuje srdce a přitom poslouchá Vivaldiho hudbu. „Vždycky se skrytě usmívá,“ říká jeho kamarád Dr. Robert Goodin, „a vždycky hledá způsob, jak svým úsměvem někoho obdarovat.“ Pravda je taková, že život není příležitost k tomu, aby ti druzí sloužili, ale je to příležitost k tomu, abys ty sloužil „s radostí“ jim.